คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

ศึกษาดูงานการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต้นแบบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

21 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น